FAQ

Het sorteren van voedingsafval

Waarom wordt het sorteren van voedingsafval vanaf 15 mei 2023 verplicht in het Brussels Gewest?

Omdat het van groot belang is dat we dit afval een tweede leven geven door er groene energie (gas, elektriciteit, warmte) van te maken, of meststof die kan gebruikt worden voor tuin- en landbouw. Huishoudafval in de witte zak komt terecht in de verbrandingsoven. Maar als we ons voedingsafval niet in de witte, maar in de oranje zak of op een composthoop werpen, wordt het een grondstof!

Welke oplossingen zijn er voor de Brusselse huishoudens om hun voedingsafval te sorteren?

Er zijn drie oplossingen die elkaar aanvullen:

 • Huishoudens kunnen hun voedingsafval composteren in de tuin of in een compostvat.
 • Ze kunnen ook met hun voedingsafval terecht in één van de 200 wijkcomposten, verspreid over het Gewest.
 • Tot slot kunnen ze ook hun voedingsafval sorteren in de oranje zak. Die wordt één keer per week opgehaald door Net Brussel om het afval te recycleren.

Oranje zak

Welk afval mag je in de oranje zak werpen?

Zowat al ons keukenafval mag in de oranje zak: etensresten (ook die van vlees en vis), schillen van fruit en groenten, koffiegruis en theezakjes, vervallen of bedorven voedingswaren (zonder verpakking) en zelfs keukenrolpapier. Volgend afval mag niet in de oranje zak, omdat het niet composteert of omdat het ongeschikt is voor biomethanisering: beenderen, karkassen, visgraten, eierschalen, noten, oesters, mosselen, steenvruchtpitten. Die horen allemaal in de witte zak. Vloeibaar voedingsafval (saus, olie en soepresten …) zijn ook niet toegelaten in de oranje zak.

Waar vind je vuilniszakken voor voedingsafval?

De gewestelijke oranje vuilniszakken met de bedrukking “Net Brussel” zijn verkrijgbaar in de supermarkt. Alleen deze zakken zijn toegelaten voor de ophaling van voedingsafval.

Waar gaat je afval naartoe?

Naar een biomethanisatiecentrum buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Ieper of in Herstal. Vanaf 2026 zal het voedingsafval van de Brusselse huishoudens terechtkomen in een nieuwe biomethaniseringsinstallatie op Brussels grondgebied. Zo zorgen we voor een kort circuit om een tweede leven te geven aan deze grondstoffen.

Hoe wordt het voedingsafval verwerkt?

Voedingsafval wordt gevaloriseerd door een systeem van biomethanisering of tunnelcompostering. Bij biomethaniseringe wordt het afval vermalen, worden micro-organismen toegevoegd en dan kan de afbraak in een zuurstofvrije omgeving beginnen. Aan het einde van het proces zijn er twee residuen: biogas en digestaat.

 • Het biogas wordt gebruikt in de gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit.
 • Het digestaat, het niet-ontbonden organisch materiaal, wordt gevaloriseerd in een composteerproces.

De materie in ontbinding blijft twee tot drie weken in de reactoren.

Na de productie van methaan in het biomethaniseringssysteem ontstaat het digestaat: dat is de resterende organische materie. Die krijgt een aanvullende rijpingsfase van drie tot zes weken om kwaliteitsvolle compost te verkrijgen.

Je composteert al thuis? Kan je dan nog deelnemen aan de ophaling van de oranje zakken?

Uiteraard! De ophaling van voedingsafval vult compostering aan. In je oranje zak kan je het afval steken dat minder snel ontbindt in je composthoop, zoals citrusvruchten, vlees- en visresten…

Hoe geurhinder en vliegjes beperken?

Om deze hinder te beperken, kan je jouw afval inpakken in een papieren zak, type kraft, in een papieren broodzak of in krantenpapier. Je kan ook de oranje zak afsluiten met een wasknijper of een sluitclip voor diepvrieszakjes.

Waarom de container gebruiken?

De container is bestemd voor de ophaling en kan meerdere zakken bevatten. Zo blijft de openbare ruimte proper, ook als er dieren rondlopen. Doe je voedingsafval eerst in de oranje zak en zet de zak daarna in de container. Zet je container aan de voorgevel van je huis op de dag van de ophaling.

Wat zijn de voordelen van de ophaling van organisch afval?

 • Je witte zak wordt er lichter van. Volgens de studies van Net Brussel maakt voedingsafval 40 % van het gewicht van onze vuilniszakken uit.
 • Er komt minder afval in de verbrandingsinstallatie terecht. In de witte zak is het afval; in de oranje zak wordt het een grondstof voor energie en compost.
 • De verwerking van dit afval, afhankelijk van het gebruikte procedé, zorgt voor een productie van hernieuwbare energie en van een natuurlijk bemestingsmiddel.
 • Door voedingsafval te recycleren, vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en van chemische meststoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu.

Hoe zit het met de bewoners van appartementsgebouwen met grote afvalcontainers?

Als je woont in een appartementsgebouw dat voorzien is van een lokaal met grote containers voor de witte zakken, papier en karton en PMD, heeft Net Brussel er een grote oranje container van 240 liter geïnstalleerd. Daarin kunnen alle bewoners van het gebouw er hun goed dichtgeknoopte oranje zak in werpen.

Compost

Wat is compost eigenlijk?

Compost is een organische bodemverbeteraar die eruitziet en aanvoelt als losse, bijna zwarte potgrond en die naar bosgrond ruikt. Het is het resultaat van een ontbindingsproces waarbij verschillende organische materialen (plantaardig of dierlijk) door levende organismen (schimmels, bacteriën, wormen, pissebedden …) omgezet worden in een soort humus, in gecontroleerde omstandigheden van verluchting en bevochtiging.

Compost bestaat aanvankelijk voor 97 % uit organisch materiaal en bevat levende organismen, maar ook mineralen die, als ze via het water in de grond dringen, voedzaam zijn voor planten.

Waar kan je een wormenbak kopen?

Heel wat winkels in Brussel verkopen materiaal voor thuiscompostering. De prijzen variëren naargelang de winkel. Leefmilieu Brussel heeft een lijst opgesteld met de verkopers van materiaal voor individuele compostering. Je kan ook makkelijk zelf een wormenbak maken door emmers of bakken te stapelen. Op het internet vind je daarover heel wat doe-het-zelfvideo’s.

Waar vind je een compostbak?

Leefmilieu Brussel heeft een lijst opgesteld met de verkopers van composteringsmateriaal.

Bekijk onze FAQ rond compost.

Welke gemeentes geven premies bij de aankoop van een compostbak?

De lijst met gemeentes die je een premie schenken bij aankoop van een compostbak, een wormenbak of een compostvat, vind je via deze link. Je kan tot 75 % korting krijgen bij de aankoop van materiaal, met maximale bedragen, afhankelijk van de gemeente.

Hoe maak je goeie compost?

Om een goeie compost te maken in je tuin, welke techniek je ook gebruikt (behalve voor wormencompost), volg deze 7 regels. Ze zullen je helpen tijdens het composteringsproces.

 1. Begin in de lente, de zomer of de herfst. Koud weer vertraagt het composteringsproces, waardoor de ontbinding trager verloopt.
 2. Voeg zo vers mogelijk organisch materiaal toe aan je composthoop. Zo vermijd je onaangename geurtjes.
 3. Voeg geen te grote stukken toe aan je composthoop. Hoe kleiner en fijner het organische materiaal dat je toevoegt, hoe sneller de ontbinding zal verlopen.
 4. Meng je compost goed. Om optimaal te composteren, zorg je best voor een goed evenwicht (50/50) en een goeie mix van vers en vochtig materiaal (voedings- en tuinafval) met bruin en droog materiaal (dorre bladeren, fijne takjes).
 5. Vermijd grote hoeveelheden ineens. Dat geldt vooral als je maar één soort afval hebt, zoals bijvoorbeeld afgemaaid gras.
 6. Zorg voor een goede verluchting. Verse lucht is inderdaad van groot belang om ervoor te zorgen dat de compostorganismen goed hun werk kunnen doen.
 7. Zorg voor een optimale vochtigheid. De compost moet vochtig zijn maar niet te nat. Gebruik het deksel om de vochttoevoer te regelen.

Hoe weet je of je goeie compost hebt?

Goeie compost is homogeen, heeft een mooie, zwarte kleur en bevat weinig herkenbare materialen. Hout, dat trager ontbindt en dat je vaak in compost vindt, moet je, vooral als het om takjes of twijgjes gaat, kunnen fijnwrijven met je vingers. Gaat het om grotere takken, dan moet je ze makkelijk kunnen breken. Rijpe compost hoort ook lichtjes vochtig en luchtig te zijn, en naar bosgrond te ruiken.

Wat doe je met je compost?

Je kan je zelfgemaakte compost gebruiken voor je moestuin, je vaste planten, je bloemen, je gazon, …

Volledig rijpe compost zal worden gebruikt voor bomen en struiken, voor vermenging met zaaigrond en potgrond, en voor het gras. Het moet voor gebruik gezeefd worden. De grote stukken die na het zeven overblijven, kunnen terug in de compostbak (bv. met het grasmaaisel) waar ze als activator dienen.

Vond je het antwoord op je vraag niet?

Surf naar de FAQ van Worms, vzw actief in het beheer van organisch afval in Brussel.