Het sorteren van voedingsafval wordt voor alle Brusselaars verplicht op 15 mei 2023. Begin er vandaag al mee!

We beginnen er nu mee!

sac orange

Ons voedingsafval sorteren en er zo voor zorgen dat het geherwaardeerd wordt als groene energie of meststof: een kwestie van gezond verstand. Het wordt dan ook vanaf 15 mei verplicht voor alle Brusselse huishoudens. Maar laten we niet op die verplichting wachten en er meteen mee beginnen! Je vindt hier alle info en advies over het sorteren van voedingsafval in het Brussels Gewest. Onze Planeet is je alvast dankbaar voor alles wat je doet om voor haar te zorgen!

Waarom voedingsafval recycleren verplicht wordt

Ons voedingsafval (etensresten, schillen…) is goed voor meer dan een derde van ons huishoudelijk afval. Als je het werpt in de witte zak, bij het restafval dat niet gerecycleerd wordt, komt het terecht in de verbrandingsoven. En dat is gewoon verspilling van grondstoffen en veroorzaakt meer broeikasgassen.

Het is dus hoog tijd dat we met nieuwe oplossingen komen!

Om meer grondstoffen te behouden en onze impact op het milieu verder te verkleinen, wordt het sorteren van voedingsafval overal in Europa verplicht vanaf ten laatste 31/12/2023.

Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt het niet nodig om zolang te wachten. Daarom wordt voedingsafval sorteren verplicht vanaf mei 2023. En dat geldt zowel voor bedrijven en administraties als voor huishoudens.

Wie moet sorteren?

Iedereen. Want het is pas als iedereen meedoet dat deze evolutie zin heeft!

Voor de huishoudens (gezinnen en inwoners) van het Brussels Gewest begint de verplichting op 15 mei 2023. Vanaf die datum zijn alle Brusselaars verplicht hun voedingsafval te sorteren, ofwel in de oranje zak, ofwel in individuele compost, ofwel in een wijkcompost.

Ook bedrijven en administraties zijn vanaf 1 mei 2023 verplicht om hun voedingsafval te sorteren en te laten ophalen door een erkende ophaaldienst. Om meer te weten over de verplichtingen voor bedrijven, kan je terecht op deze pagina van Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels

Ook de scholen sorteren voortaan voedingsafval! Zo gebeurt het wel vaker dat het goede voorbeeld in de zorg voor ons milieu van onze kinderen komt!

3 oplossingen

Brusselse huishoudens kunnen kiezen uit 3 oplossingen om hun voedingsafval te sorteren, ten laatste vanaf 15 mei 2023:

test alt
test alt

De oranje zak, met of zonder de oranje container

Heel eenvoudig. Je zet hem elke week gewoon langs je gevel.

Wijkcomposteren

Breng je afval naar een collectieve composthoop in de wijk die dit omzet in een 100% natuurlijke meststof. Je doet iets voor het leefmilieu en tegelijk beleef je een aangename tijd met je buren. Als je thuis weinig plaats hebt, is dit een uitstekende oplossing.

Test poubelle
Test poubelle

Individueel composteren

In je tuin of binnen, op je eentje of met het hele gezin… Stort je in het avontuur van het thuiscomposteren. En wat levert dat op? Een 100 % natuurlijke meststof voor je planten of moestuin.

Oplossingen voor elke woning

Je hebt

geen tuin

geen tuin

Oplossingen tot je beschikking:

WormencompostWormencompost
Collectieve compostCollectieve compost
Oranje zakOranje zak
een tuin

een tuin

Oplossingen tot je beschikking:

VatVat
WormencompostWormencompost
Collectieve compostCollectieve compost
Oranje zakOranje zak