Het sorteren van voedingsafval is voor alle Brusselaars verplicht sinds 15 mei 2023.

We gaan ervoor!

sac orange

Ons voedingsafval sorteren en er zo voor zorgen dat het geherwaardeerd wordt als groene energie of meststof: een kwestie van gezond verstand. Het is dan ook sinds 15 mei verplicht voor alle Brusselse huishoudens. Om je daarbij te helpen, bezorgen we je hier alle info en advies over het sorteren van voedingsafval in het Brussels Gewest. Onze Planeet is je alvast dankbaar voor alles wat je doet om voor haar te zorgen!

Door ons voedingsafval te sorteren, wordt het gevaloriseerd!

Ons voedingsafval (etensresten, schillen…) is goed voor meer dan een derde van ons huishoudelijk afval. Als je het werpt in de witte zak, bij het restafval, komt het terecht in de verbrandingsoven. En dat is gewoon verspilling van grondstoffen en veroorzaakt broeikasgassen.

Het is dus hoog tijd dat er nieuwe oplossingen komen! Het voedingsafval dat we sorteren via de oranje zak wordt omgezet in groene energie of meststof. Als het bij het compost terechtkomt, zal het gebruikt worden als voedingsbodem voor onze parken, tuinen en moestuinen.

Om meer grondstoffen te behouden en onze impact op het milieu verder te verkleinen, wordt het sorteren van voedingsafval overal in Europa verplicht vanaf ten laatste 31/12/2023.

Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wilde niet zolang te wachten. Daarom is voedingsafval sorteren verplicht sinds mei 2023. En dat geldt zowel voor bedrijven en administraties als voor huishoudens.

Wie moet sorteren?

Iedereen. Want het is pas als iedereen meedoet dat deze evolutie zin heeft!

Voor de huishoudens (gezinnen en inwoners) van het Brussels Gewest begon de verplichting op 15 mei 2023. Sinds die datum zijn alle Brusselaars verplicht hun voedingsafval te sorteren, ofwel in de oranje zak, ofwel in individuele compost, ofwel in een wijkcompost.

Ook bedrijven en administraties zijn sinds 1 mei 2023 verplicht om hun voedingsafval te sorteren en te laten ophalen door een erkende ophaaldienst. Om meer te weten over de verplichtingen voor bedrijven, kan je terecht op deze pagina van Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels

Ook de scholen sorteren voortaan voedingsafval! Zo gebeurt het wel vaker dat onze kinderen het goede voorbeeld geven als het op het milieu aankomt!

Organic foodwaste

3 oplossingen

Brusselse huishoudens kunnen kiezen uit 3 oplossingen om hun voedingsafval te sorteren, ten laatste vanaf 15 mei 2023:

test alt
test alt

De oranje zak, met of zonder de oranje container

Heel eenvoudig. Je zet hem elke week gewoon langs je gevel.

Wijkcomposteren

Breng je afval naar een collectieve composthoop in de wijk die dit omzet in een 100% natuurlijke meststof. Je doet iets voor het leefmilieu en tegelijk beleef je een aangename tijd met je buren. Als je thuis weinig plaats hebt, is dit een uitstekende oplossing.

Test poubelle
Test poubelle

Individueel composteren

In je tuin of binnen, op je eentje of met het hele gezin… Stort je in het avontuur van het thuiscomposteren. En wat levert dat op? Een 100 % natuurlijke meststof voor je planten of moestuin.

Oplossingen voor elke woning

Je hebt

geen tuin

geen tuin

Oplossingen tot je beschikking:

WormencompostWormencompost
Collectieve compostCollectieve compost
Oranje zakOranje zak
een tuin

een tuin

Oplossingen tot je beschikking:

VatVat
WormencompostWormencompost
Collectieve compostCollectieve compost
Oranje zakOranje zak